FPX Talks

Här samlar vi föreläsningar som genomförts i FPX regi under året. Tanken är att ett FPX Talk ska vara kort, koncist och ge lyssnarna möjlighet att djupdyka ner i ett intressant ämne under en halvtimme.

FPX Utlysningar: December

FPX Utlysningar: December

Har du tankar kring innovationer och utvecklingsprojekt, men vet inte hur de ska kunna genomföras eller finansieras? FPX ger dig inspiration till var du kan hitta finansiering och stöd, och vi kan diskutera möjligheter till samskapande.

FPX Talk: Digitala gröna tak

FPX Talk: Digitala gröna tak

Olivier Rostang skriver sin Masteruppsats om Digitala Gröna Tak på SLU. Hör honom berätta om hur man hittar de optimala platserna för att anlägga gröna tak genom att använda GIS, med exempel från Uppsala.

Pin It on Pinterest