Denna presentation hölls den 25 november 2020 kl 10.00.

Öka den digitala mognadsgraden hos företagen

Digitalisering i Praktiken – DiP – är en EU-finansierad utvecklingsinsats framtagen i samarbete med IF Metall för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra Mellansverige. Utbildningen är kostnadsfri för stödberättigade företag. Utbildningen är konkret och anpassad efter företagets och medarbetarens behov, där deltagarna bland annat utbildas i att hantera digitala verktyg. Genom utbildningen får medarbetarna en ökad förståelse för digitaliseringens alla möjligheter, som i sin tur kommer företaget till godo. Nedan återfinns presentationen från webinariet.

Klicka på bilden nedan för att öppna presentationen i ett nytt fönster.


Pin It on Pinterest