FPX driver ett nytt projekt inom kompetensförsörjning finansierat av ESF riktat mot små och medelstora företag i Norra Mellansverige tillsammans med bland annat IF Metall. Projektet som går under namnet DIP – Digitalisering i praktiken – syftar till att bidra till ökad digitalisering hos företag och dess anställda. Nu gör FPX en förfrågan om utbildningsinsatser, handledning och digital plattform för projektet.

Läs mer om förfrågan och projektet på upphandlingsportalen Opic eller kontakta projektledare Per Andersson.

Pin It on Pinterest