ÖBO är Örebros allmännyttiga bostadsbolag med drygt 23 140 bostäder och över 800 lokaler. Bolagets 43 000 hyresgäster utgör en stor del av Örebro kommuns medborgare, vilket betyder att de innovativa lösningar Öbo genomför får enormt stor betydelse för samhället. Det stora samhällsnyttan är ett drivande incitament för FPX:s samarbete med fastighetsbolaget.
FPX bidrag handlar mycket om att framtidssäkra de stora teknikprojekten, inte bara för Öbo utan även för andra samarbetspartners och intressenter.
– Det är inte alls omöjligt att andra kommunala fastighetsbolag kommer att dra nytta av det som utvecklas inom Öbo i framtiden, menar Magnus Engström, CTO på FPX.

Läs mer om Öbo och FPX på Projekthemsidan.

 

 

”FPX har varit en av de viktigaste pusselbitarna för att ÖBO nu kan sjösätta Adapt i det tempo och med det goda resultat som gjorts.”


Malin Nyström är digitaliseringsstrateg på Öbo. Hon har sammanfattat samarbetet mellan Öbo och FPX i en text som hon har valt att dela med sig till oss på FPX, något vi är mycket glada och stolta över:

 

Ömsesidigt förtroende, nya perspektiv och utrymme att tänka stort

ÖBO har under 2020 tagit reella steg för att säkra åtkomst till och kvalitet på sitt data. Genom att gå ifrån en splittrad och låst systembild till att arbeta med data via dataplattformen Adapt skapas helt nya förutsättningar för ÖBO att bidra till kundnära och samhällsnyttiga, digitala tjänster.
Att ta sig an ett känt problem på ett nytt sätt kräver en modig organisation men också stabila samarbetspartners som dels drivs av samma värderingar, men som också kan komplettera och bidra med de perspektiv och kompetens som saknas internt. Det är både osannolikt och oproduktivt att anta ÖBO kan stå ensam i den transformation som samhället nu genomgår. FPX har varit en av de viktigaste pusselbitarna för att ÖBO nu kan sjösätta Adapt i det tempo och med det goda resultat som gjorts.
FPX kompetenser har, förutom att bidra med förförståelse och initial stöttning, varit med under hela projektet, från den datapolicy som nu är en bärande del i ÖBOs digitala strategi, till att vara en viktig part i den externa referensgrupp som följt hela projektet.
Under året blev det också med FPX hjälp och inspel klart att ÖBOs nya kundapp kunde byggas på Adapt, ett arbete som startade efter sommaren. Förutom att initiera tankeprocessen kopplade FPX ÖBO samman med kompetenser på Mittmedia/Bonnier News för att genomföra en UX-workshop, som låg till grund för den utveckling som nu görs. Detta gav en bra start på arbetet internt hos ÖBO, vilket kunde öka takten i utvecklingsprojektet.
Under 2021 fortsätter samarbetet med Adapt men också kring hur vi gemensamt tar nästa steg för att på riktigt bidra till den samhällsutveckling som båda organisationer drivs av. Ett givet steg är att arbeta fram ett förhållningssätt som gör att ÖBO som organisation på ett tryggt sätt kan dela med sig av data för andra att utveckla vidare på. Ett annat sätt är att sätta ett hållbarhetssperspektiv på dataplattformen för att säkerställa att vi inte använder mer data och därmed datakraft än ÖBO faktiskt behöver.

Örebro den 14 december 2020

Malin Nyström
Digitaliseringsstreteg på Öbo

Pin It on Pinterest