Genom BIG-projektet är Future Position X nu en del av Natura-nätverket som officiell partner.
Projektet Nature-based Solutions for Urban Resilience in the Anthropocene (NATURA) kopplar samman nätverk i Afrika, Asien, Stillahavsområdet, Europa, Nord- och Latinamerika i syfte att förbättra samarbetet mellan världens forskare och utövare och utveckla förutsättningarna för att skapa global urban hållbarhet. Inom NATURA utbyter deltagarna kunskap, delar data och förbättrar kommunikationen mellan forskningsdiscipliner för att främja städernas motståndskraft inför växande hot som naturkatastrofer och extrema väder. Genom möten, tematiska arbetsgrupper, regionala noder och workshops arbetar NATURA för att uppnå målen för syntes och datadelning samt nätverkskoordinering.

– FPX får härmed möjlighet att bli en regional nod och ingå i en tematisk arbetsgrupp. Vi kommer att presentera BIG-projektet till nätverket och förhoppningsvis börja utbyta kunskap och resultat med andra anslutna aktörer och noder, säger Matteo Giusti, projektledare för BIG-projektet.

Pin It on Pinterest