FORT – värdekedja för offshoreindustrin

I FORT-projektet har FPX besökt det norska offshore-klustret NODE i Kristiansand och tittat på IoT-lösningar i Offshore-industrin. Genom samarbetet har utmaningar lösts för offshoreindustrin, som till exempel att underlätta offshoreunderhåll. FPX genomförde en endagsaktivitet med tillämpade innovationsprocesser kring IoT-utmaningar tillsammans med universitet, företag och offentlig sektor.

Pin It on Pinterest