Här följer en kortbeskrivning av de fem olika ekosystemtjänsterna som projektet utforskar. Mer än en funktion kan implementeras på samma tak.

Vattentaket

Med rätt utrustning kan taket samla upp och fördröja dagvatten och därmed avlasta stadens vattenavrinningssystem.

Odlingstaket

Ett tak med växthus och odlingslådor kan förse fastigheten med örter, bär och frukt och bidra till rekreation och sysselsättning.

Energitaket

Solceller, vattenverk och sedumtäckta ytor ger lokalt producerad hållbar energiförsörjning och mindre energikostnader. Ett sedumtak kan ha både en kylande effekt och fungera som isolering. Solceller kommer att ge lokal, hållbar energiproduktion, liksom vattenverk som omvandlar till exempel regnvatten till energi.

Taket för biologisk mångfald

Med en varierad vegetation av träd och buskar, ängar och fruktodlingar, kombinerat med bikupor och insektshotell, kan ett tak bidra med biologisk mångfald till ett stadsområde.

Fritidstaket

Genom att förse taket med löparbanor, basketkorgar, boule och annan sportutrustning blir taket en plats för rekreation. En pergola, en badtunna, grillplats och trädgårdsmöbler kan göra taket till en trevlig mötesplats för invånarna.

Pin It on Pinterest