FAIRTRANS

.

FAIRTRANS – rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle

 

Future Position X deltar i forskningsprogrammet FAIRTRANS som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet samfinansieras av Formas och Mistra och tilldelas totalt 40 MSEK över fyra år.

​Forskningsprogrammet FAIRTRANS vision är att skapa en samhällsomställning som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med hänsyn till vår planets begränsade resurser och till sociala målsättningar. Thomas Hahn på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet och Stephan Barthel på Högskolan i Gävle är tilltänkta programchefer.

– Vetenskaplig kunskap är avgörande för att åstadkomma den omställning som behövs, och den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll. Tillsammans vänder vi konflikter till synergier för att bidra till en livskraftig planet och till en rättvis framtid, säger de i ett pressmeddelande.
Forskningsprogrammets arbete kommer att bygga på en vetenskaplig bas där framtagningen  av politiska och ekonomiska ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva sker tillsammans med näringsliv, fackföreningar och andra stora folkrörelser.

Viktigt att åtgärderna accepteras av medborgare
Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet, och är det område som FPX främst kommer att delta i tillsammans med bland andra HIG.
Vanliga löntagares intressen, arbeten och välbefinnande anses ofta hotade av den pågående omställningen, till exempel genom högre bränslepriser. Man menar också att den digitala revolutionen kan och ska styras för att möjliggöra och påskynda en klimatomställning. Men då krävs samtidigt en analys kring social hållbarhet, så att inte vissa befolkningsgrupper riskerar att marginaliseras på grund av att de inte har tillgång till digital informations- och kommunikationsteknik, som till exempel äldre, nyanlända eller kognitivt funktionshindrade.

Distansarbete och Co-working
FPX kommer även att utforska bästa praxis kring distansarbete och co-working inom arbetspaket 4 tillsammans med The Remote Lab i Östersund, och  bygga nätverk och kunskapsöverföring inom området. 

Vi  tittar bland annat på frågor som ”Vilka aktörer driver gemensamma platser för distansarbete i Sverige idag?”, ”I vilken utsträckning och i på vilka sätt kan distansarbete förändra beteenden och debatten i samhället?”, ”Vilka är de bästa principer och metoder för distansarbete som bidrar till ett fossilfritt samhälle?”  och ”Hur kan nya initiativ för olika typer av digitala eller delade arbetsplatser utformas och skalas upp på landsbygden och i mindre städer för att skapa arbetstillfällen?” Läs mer om Fairtrans och följ arbetet på Mistras hemsida.

Stephan Barthel, Högskolan
i Gävle

Thomas Hahn, Stockholm
Resilience Centre

Pin It on Pinterest