Per Andersson är processledare på FPX, och var tillsammans med forskarna Johan Colding och Stefan Sjöberg från Högskolan i Gävle i Östersund på en arbetsresa genom forskningsprogrammet Fairtrans. Fairtrans är uppdelat i olika arbetspaket och ett av dem handlar om kopplingen mellan klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle och framtidens arbetsplatser. Det involverar bland annat ett bättre nyttjande av resurser och energi.

– En sak som har blivit väldigt tydligt under arbetet är att det handlar om comunity-byggande – att man genom att skapa arbetsplatser för coworking också skapar helt nya förutsättningar för att driva på både innovation och samhällsutveckling, menar Per Andersson.


Maria Svensson Wiklander och Anna Rex

Under arbetsresan i Östersund mötte man bland annat ideella krafter som bidrar stort till samhällsutvecklingen i regionen. Ett av ställena man besökte var Gomorron Östersund där man bland annat träffade Maria Svensson Wiklander och Anna Rex. Gomorron Östertsund är en arbetsplats och en community där människor och företag kan utvecklas snabbare, bättre och mer hållbart. När man startade 2017 var målet var att fånga upp den starka drivkraften som man såg fanns i Östersund och att ge mer plats för människan, kreativitet, produktivitet och skapa en inspirerande miljö.

– ”Den tredje platsen” är ett viktigt begrepp, menar Per Andersson. Du har hemmet och du har din primära arbetsplats, men dessa ställen ska kunna vara ytterligare en central plats i ditt liv, en mötesplats som ger energi och ökar din effektivitet.

 
I anslutning till Gomorron Östersund har Big Lake coffee etablerat ett café med eget kafferosteri, och här finns också en zero waste-butik. Ambitionen är öppenhet och gemenskapstänkande och grunden en stark tilltro på idén att människor gör saker bättre.

Svensson Wiklander och Gomorron Östersund har också initierat Poddverandan, en poddstudio för korttidsuthyrning i Östersunds äldsta hus.
– Det är kanske inte något som en fastighetsägare skulle komma på att göra. Här krävs unika krafter som drivs av att bidra till mångfald och nya sammanhang, berättar Per Andersson.

Man besökte också Hej Främling, en förening som främjar hälsa och innanförskap för framför allt nyanlända och ge dem en chans att komma in i samhället genom att ordna aktiviteter och sammanföra folk. Föreningen grundades i Östersund 2013 och har idag verksamhet på många orter i Sverige.

Ytterligare en intressant mötesplats i Östersund är Surfbukten – en hotspot för både ungdomar och äldre mitt i stan där man kan testa att åka wakeboard eller vattenskidor i en kabelpark. Sommartid erbjuds beachvolleyboll, hoppa studsmatta, bada från badbryggan och hoppa från hopptornet, liksom platser för avkoppling i hängmattor och solstolar.

Coworking som främjar samarbete mellan myndigheter

Vinnova har startat pilotprojektet Samverket i Östersund för coworking och samskapande där medarbetare från olika myndigheter möts på en gemensam plats. Konceptet ska bidra till att utveckla och utvärdera hybridarbete bland myndighetsanställda, något som spås bli det nya normala för många efter pandemin.

– Det här är ett nytt sätt att tänka som grundar sig i att myndigheter behöver arbeta mer tillsammans för att möta komplexa samhällsutmaningar. Samtidigt behöver man förbereda sig för en ny verklighet efter corona där det blir vanligt att arbeta både på distans och från kontoret, säger Per Andersson.

– Allt det här sammantaget betyder att man skiftar hela narrativet kring vad vi menar att en arbetsplats är och kan vara.

Dessa nya sätt att arbeta kommer dels att innebära vinster för klimatet i form av resurseffektivitet. Men den stora vinsten menar Pär är hävstångseffekter i innovationsarbetet, som i sin tur kan leda till en bättre samhällsutveckling.

– Alla dessa platser bidrar till snabbare kontaktytor mellan olika parter som kanske inte skulle träffats annars. Sedan är det ju relativt platsspecifikt och beroende på vilka personer som finns i omgivningen. Det som fungerar i Östersund behöver inte nödvändigtvis funka i Sundsvall, utan du måste utgå från platsens unika förutsättningar. Men grunden är detsamma – att man genom att bilda communities skapar möten och interagerar över gränser för att nå nya innovationshöjder.


Forskarna Johan Colding och Stefan Sjöberg från Högskolan i Gävle

Om Fairtrans:

Future Position X deltar i forskningsprogrammet FAIRTRANS som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet samfinansieras av Formas och Mistra och tilldelas totalt 40 MSEK över fyra år. Läs mer här.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest