Svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp nu kan söka finansiering från EU:s innovationsfond skriver Energimyndigheten på sin hemsida. Nyligen öppnades fyra nya utlysningar med den största budgeten någonsin, hela 3 miljarder euro.

Beloppet i innovationsfondens nya utlysningar är en fördubbling från tidigare år. Anledningen är att EU-kommissionen ser innovationsfonden som ett kraftfullt verktyg för att uppnå planen REPowerEU, det vill säga att göra EU oberoende av rysk energi och öka takten på den gröna omställningen.

Innovationsfonden välkomnar ansökningar från alla EU:s medlemsländer och målgruppen i de olika utlysningarna är framför allt företag, både privata och offentliga.

Som sökande kan man få stöd med upp till 60 procent av kostnaderna i sitt projekt, och det går även bra att söka medfinansiering från något av Energimyndighetens forskningsprogram.

Projekt som bidrar inom följande områdena kan söka:

  • Innovativ tillförsel av förnybar energi, effektivisering inom energiintensiv industri, energilagring, koldioxidlagring och användning (CCUS) och ersättningsprodukter för kolintensiva produkter
  • Innovativa metoder som ersätter användning av fossila bränslen genom elektrifiering i industrin samt vätgasproduktion och vätgasanvändning i industrin.
    Innovativ tillverkning av komponenter och slutliga produkter för exempelvis elektrolysörer och bränsleceller, tillförsel av förnybar energi, energilagring och värmepumpar.
  • Mellanstora pilotprojekt för att validera, testa och optimera tekniker som kan ge ett betydande innovativt genombrott för undvikande av växthusgaser.
  • Utlysningarna är öppna för ansökningar fram till den 16 mars 2023 och ansökan sker till EU-myndigheten The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Mer information och regler för respektive utlysning samt ansökningsportal

Om EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Energimyndigheten är ansvarig för att informera svenska företag om möjligheten till att söka stöd från EU:s innovationsfond, och representerar även Sverige i fondens expertråd.

I april 2022 fick både Stockholm Exergi (Bio-CCS) och Vattenfall, SSAB och LKAB (Hybrit) stöd från fonden. Båda projekten har även fått stöd från Energimyndighetens program Industriklivet.

EU:s innovationsfond (energimyndigheten.se)

Pin It on Pinterest