Sverige tar täten i städernas klimatomställning

Den 11 december 2020, var en stor dag för klimatomställningen i städer. De första klimatkontrakten i Europa har nu signerats av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra myndigheter och Viable Cities.

Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer.

Genom Klimatkontrakt 2030, som signerades under European Viable Cities Day, åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna – Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket – åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities. Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas.

Klicka här för att läsa hela nyheten

Pin It on Pinterest