Det finns ett stort utbud av gröna tak. De har alla gemensamt att de är byggda på bjälklagskonstruktioner. Alla gröna tak har också vissa gemensamma funktioner, som att hantera avrinningsvatten. För att kunna bygga ett väl fungerande grönt tak krävs en noggrann platsanalys för att identifiera förhållandena för vegetation och konstruktion. Växtval och vilken typ av vård som är möjlig måste också beaktas. Solceller kan användas i kombination med gröna tak och måste monteras på den underliggande strukturen om det inte går att använda en ballastkonstruktion.

Pin It on Pinterest