Torsdagen den 15 september genomfördes den första workshopen i projektet TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project. De fyra första microföretagen som antagits i projektet medverkade under dagen hos Future Position X i Gävle.

Aktiviteterna riktar sig till microföretag i Gävleborg, Dalarna och Värmland som erbjuds möjligheter att utveckla nya metoder för att lyckas med internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar.

På plats under workshopen fanns bland andra Fredrik Larsson, projektledare för Triip, Micke Kedbäck, ansvarig för International Relations på Asienmarknaden på Future Position X, Jan Claesson, regional exportrådgivare från Business Sweden, och från MarcStevens & Partners medverkade Steven Kautzky Andersson, varumärkesstrateg, och Mark Boustedt, kommunikationsstrateg, .

”Är du” ett microföretag, dvs. färre än tio anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning, då har ditt företag här en utmärkt möjlighet att ta avstamp ut på en internationell marknad. Projektet finansierar resor till de utländska marknaderna.
 Läs mer i triip_folder

 

Pin It on Pinterest