Välkommen till en workshop på Future Position X i Gävle den 14 april 2016.
Högskolan i Gävle har nyligen i samarbete med Future Position X och ULI Geoforum genomfört en enkätundersökning om kompetensförsörjning/behov inom GIS-området som komplement i arbetet med att ta fram ett nytt utbildningsprogram på avancerad nivå inom det geospatiala området.

Nu följer vi upp arbetet och vill tillsammans med branschen diskutera resultaten från undersökningen i förhållande till de planer som vi har tagit fram om den nya utbildningen.

Agenda:
0930 Registrering & kaffe
1000 Introduktion
Presentation av HIG:s planer kring den nya utbildningen
Resultat av enkätundersökning
1045 Grupparbete
1115 Diskussion och summering
1230 Avslutning med lunch

 Dina synpunkter är mycket värdefulla i det fortsatta arbetet och vi ser fram emot ditt deltagande.

 Anmäl dig senast 11 april här

 Stefan Seipel            Susanne Nelleman Ek             Roland Norgren
Högskolan i Gävle    ULI Geoforum                          Future Position X

Pin It on Pinterest