Torsdagen den 14 april genomfördes en Workshop hos Future Position X, detta som avslutning på den enkät som Högskolan i Gävle sammanställt och distribuerad av ULI och Future Position X.
Ämnet var den kommande masterutbildningen inom den geospatiala området.

Enkäten presenterades, precis som ett förslag till utbildningsprogram. Några kompletterande förslag kom fram efter gruppdiskussioner. Redan i juni ska en utbildningsplan presenteras förhögskolans ledning.

IMG_1676

Workshopen leddes av Prof. Stefan Seipel. Medverkande från näringslivet, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, ULI och Future Position X.

Frågor, tips, synpunkter ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest