Onsdagen den 31 januari invigde landshövding Per Bill Gävle Innovation Arena. Ett hundratal gäster, vilket var rekord många besökare på slottet, fick lyssna till ett gediget program med tunga aktörer som avslutades med virtuella fyrverkerier. 

Landshövding Per Bill hälsade alla välkomna och inledde med att prata om vikten av att samarbeta för att driva på utvecklingen i regionen.

– Vi tror att Gävle Innovation Arena är början till att göra region Gävleborg till ett centrum för utveckling av den smarta hållbara och livskraftiga staden. Samarbete, samverkan och medskapande är nyckel till framgång, det är dags för dig att delta.

Med de orden lämnade landshövdingen över till Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

– Gävle Innovation Arena är historien om hur stora saker kan ske när en grupp av företag, organisationer och offentliga verksamheter förenas i visionen om att skapa en bättre framtid för människorna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden, säger Anna Eriksson.  Arenan bygger på en solid grund av samförstånd och övertygelse att dela är större än att hålla för sig själv, fortsätter Anna.

Därefter hölls en paneldebatt om den hållbara, smarta och livskraftiga staden med Johan Färnstrand regiondirektör, Gunilla Mårtensson akademichef, Anna Eriksson utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Lars Backhans vd Esri Sverige och Thomas Bergendorff Vinnova.

Som startskott för arenan gjorde landshövdingen en träffsäker invigningsceremoni. Iförd VR-glasögon kastade han en virtuell boll genom Gävle Innovation Arena portalen i 4D med efterföljande fyrverkerier och applåder från gästerna.

 

Sagt av collabs i Gävle Innovation Arena

– Vi ser stora möjligheter att i Gävle Innovation Arena prova öppna geodata och att man där kan använda det för innovation som leder till förbättringar i samhället.
Mats Snäll, digitaliseringschef Lantmäteriet.

– Gävle växer och det här är spännande initiativ från Future Position X för att ge möjlighet för företagare, organisationer och kreativa människor att skapa innovationer. Vi som kommun bidrar med att öppna upp GIS-data som en tillgång i Gävle Innovation Arena för att få fler innovationer och nya former av företagande i Gävle.
Johan Tunhult, näringslivschef Gävle kommun.

– Med Gävle Innovation Arena öppnas helt nya affärsmöjligheter för 4Dialog där vi kan testa nya teknikidéer runt avancerad visualisering och få dem utvärderade på ett effektivt sätt innan vi tar beslut om lansering på den öppna marknaden.
Christer Lindström vd 4Dialog.

– För att möta utmaningar och skapa möjligheter behövs en gemensam arena där människor kan mötas. Innovation sker när vi kombinerar tankar och erfarenheter för att hitta nya perspektiv och lösningar, det ligger helt i linje med vårt koncept Fujitsu Co-creation. Därför ser vi fram emot att kunna bidra tillsammans med övriga deltagare i Gävle Innovation Arena.
Mikael Wikman, regionschef Fujitsu

– Vi tror att GIS och geografisk information är en viktig motor för datadriven innovation och samhällsutveckling. Därför är det spännande att kunna bidra med den tekniska plattformen för datahantering och utveckling.
Lars Backhans, vd Esri Sverige

Nya tekniska lösningar och artificiell intelligens är en viktig del i samhällsutvecklingen. Knowit ser en viktig roll kopplad till att bidra med både kreativitet och nya digitala lösningar och det här är ett initiativ som stämmer väl in med vår vision om ett hållbart samhälle genom digitalisering och innovation.
Hans Reinikainen, vd för Knowit Gävleborg inom affärsområdet Solutions

– För oss är Gävle Innovation Arena ett sätt att hänga med i teknikutvecklingen. Nya tekniker medför nya utmaningar för kommunikation och innehåll. Att ingå i ett sammanhang där gränserna utforskas och flyttas fram är inspirerande och lärorikt.
Robert Månsson, ägare Twist and Shout

Gävle Innovation Arena har byggts för att stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad.

För mer information: www.gavleinnovationarena.se 

Collabs/partners i Gävle innovation Arena:
Lantmäteriet
Gävle Kommun
Högskolan i Gävle
Esri Sverige
4Dialog
Knowit
Twist and Shout
Fujitsu
Future Position X

Pin It on Pinterest