I år har det gått tre år sedan Future Position X blev en av Vinnovas Vinnväxtvinnare.
Vårt innovations- och forskningsprogram heter ju Geo Life Region och den 16-17 maj kommer Vinnova och internationella experter till Gävle för att utvärdera de tre första årens verksamhet. En utvärdering som kommer att vara en viktig del i det arbete med en handlingsplan för de kommande tre åren som Future Position X inleder under sommaren.
Vinnovas laguppställning: Göran Andersson, Moa Eklund från Vinnova. Sedan har de med sig några internationella experter: Lisa de Propris, Markku Sotarauta, Peter A Hecker samt Roya Ayazi.

Frågor, tips, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

 

Pin It on Pinterest