På ULI:s årliga evenemang Geoforum, 4-5 oktober kommer den svenska vinnaren av den europeiska innovationstävlingen ”Europe Navigation Satellite Competition” att äga rum.
Det är Future Position X som arrangerar den svenska delen av tävlingen. Vinnaren kommer att representera Sverige vid en stor prisutdelning i Madrid den 25-27 oktober då priser till ett värde av nära 10 miljoner kronor kommer att nå sina pristagare.

Geoforum 2016 äger rum i Uppsala med program som bla. drivs i parallella sessioner – Digitalisering av SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN – Användning av GEOGRAFISK IT i skolan – Välfärdstjänster med geodata inom SÄKERHET & TRYGGHET och HÄLSA.

Pin It on Pinterest