Projektet som ska utveckla nya modeller för internationalisering är igång.
TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project sparkade igång den 17 mars med en workshop hos Future Position X i Gävle. Movexum är medfinansiär och ska medverka med expertis rörande tex, affärsutveckling och affärsmodeller.
Projektets uppdrag är att utveckla nya modeller för internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar.
Modeller som kan användas av aktörer som främjar och stimulerar företag som vill ut på en internationell marknad.
Modellerna ska utvecklas i samverkan med innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland som vill ut på internationell marknad, och projektet ska ge de medverkande företagen konkreta erfarenheter av internationella marknader.

therese.ohman@fpx.se

Pin It on Pinterest