Ett drygt halvår efter att det operativa arbetet tog fart har trettiofyra företag från Gävleborg och Dalarna lockats till internationaliseringsprojektet TRIIP. När projektet stänger i slutet av 2018 ska minst sextio företag ha passerat projektet, och en utvecklingsmodell för små företag som vill ut på en internationell marknad har tagits fram.

Nu öppnas också projektet för företag som vill utveckla affärsverksamheten och ge sig ut för att hitta intressanta importmöjligheter. Alltså inte bara företag som vill gå på export utan också de som siktar på import.

Läs mer 

Kontakta Fredrik Larsson, 070-356 70 44, fredrik.larsson@fpx.se eller Åsa Sundberg, 072 218 73 43, asa.sundberg@fpx.se

Pin It on Pinterest