EU-projektet för intensifierad digitalisering i 11 europeiska städer, Tech Town rullar på.
Svensk representant är Gävle, vars styrgrupp gästade Stockholm för att syna framgångsrika digitaliseringsexempel.
Först Invest Stockholm, vars arbete för att stötta Startups imponerar.
Som mellanheat tog Stockholms Innovationsdirektör Gunnar Björkman emot och berättade bland annat om demonstratorerna under varumärket Digital Demo Stockholm.
Dagen avslutades med besök i Kista och verklighetstestbädden Urban ICT Arena.

 Petra Dalunde, Urban ICT Arena inleder presentationen av testbädden redan i “Tuben” på väg till Kista.
Övre bilden, Joseph Michael, Invest Stockholm berättar om det framgångsrika arbetet med mötesplatser för startups

 

 

Pin It on Pinterest