Future Position X sammanställer just nu en studie av all epostkorrespondens under @fpx.se som domän. Det handlar om samtliga epostmeddelanden som togs emot under 2015. En preliminär sammanställning presenterades av Micke Kedbäck på TCI Global Conference i Sydkorea härförleden.  Läs mer om TCI och en kort intervju med Dr Christian Kelets.TCI Ketels

I studien tittar man på hur den interna och externa epostkommunikationen ser ut. När det t.ex. gäller externa inkommande mejl så kategoriseras dessa efter olika sektorer.
– Alla organisationer och företag behöver se över hur kommunikationen via e-post hanteras och hur den påverkar kommunikationskulturen. Det handlar inte enbart om att skapa effektivitet och tydlighet, det handlar minst lika mycket om hur den kanalen kan användas optimalt sätt, säger Micke Kedbäck, Future Position X

Tips, frågor, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se, 070-924 42 57

Pin It on Pinterest