Apropå Future Position X och Geo Life Region, vårt tioåriga innovations- och forskningsprogram och kunskapsområdet GeoHälsa.
Vilket är det mest hälsosamma landet att leva i?
Island är rätt svar.
Men vi kommer in som god trea, strax efter Singapore. Listan finns i en vetenskaplig artikel publicerad i The Lancet.

Trots den goda placeringen så har Föreningen För Folkhälsoarbete, FFF, beräknat att Sveriges samlade kostnader för bristande folkhälsa är 120 miljarder…… per år. Så det finns en del kvar att göra i folkhälsoarbetet, där initiativet Geo Life Region och föreningen Future Position X i Gävle vill vara en betydande spelare.

Det är i en stor metastudie som 188 länder jämförs mot FN:s mål för hållbar utveckling. Bland de 33 breda indikatorer som mäts i undersökningen finns fattigdom, tillgång till rent vatten och utbildning, men även faktorer som jämlikhet och industriell innovation. Över 1800 forskare i 124 länder har bidragit med material till studien.

Se SVT-text

Pin It on Pinterest