Future Position X styrelse genomförde tillsammans med personalen en heldags styrelsearbete med i huvudsak två syften. Dels för att anta en plan för hur arbetet i organisationen ska kunna effektiviseras och vissa rutiner förändras efter vårens rapporter. Men också för att ge avstamp inför arbetet med att skriva en ny handlingsplan för de kommande tre åren, 2017-2019, i Vinnväxtprogrammet Geo Life Region, vars mål är att göra Gävleregionen till ett internationellt centrum för forskning och utveckling inom det nya kunskapsområdet GeoHälsa. Vid sidan av arbetet för att stärka forskningsprofilen pekade styrelsen också på vikten av att upparbeta relationen med akademin, att rikta in verksamheten mot fler FoU-projekt tillsammans med akademi och SME-företag. Styrelsen uttryckte också meningen att Future Position X bör i det kommande internationaliseringsarbetet involvera Europa i högre grad.

Handlingsplanen med tillhörande budget och finansieringsplan ska lämnas till Vinnova senast den 15 september.

Frågor, tips och synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

 

Pin It on Pinterest