Den 3 maj genomförde Region Gävleborg seminariet StoryTech16 tillsammans med Future Position X. Seminariet var fyllt med programpunkter som lyfte fram teknik som en del av berättandet. StoryTech är tänkt som ett årligen återkommande arrangemang och årets version lyfte speciellt fram platsen, position och rörelsen som intressanta aspekter i berättandet.

Lokalt bidrog Folkteatern och Fängelsmuseet med exempel på hur de arbetar med kartor och positioner för att nå längre med sitt berättande. Lantmäteriet var också på plats för att under rubriken “Spelplats Sverige” berätta om sitt samarbete med Minecraft.

Medverkande företag var The Company P, Qualisys, Die Asta och StorySpot.
Ca 70 personer från hela landet hade lockats av programmet.

IMG_1944 Henrik Harrysson agerar IRL och gestaltas virtuellt i Hälsingegårdsmiljö som kvinna. Bilden hämtad från Qualisys demonstration av Motion Capture.

Frågor, tips, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest