FPX har valts ut att delta i två internationella samarbetskonferenser, för att skapa internationell samverkan med andra kluster inom Hälsa/Välmående samt Smarta städer under september månad.

Har du produkter, tjänster, idéer eller utmaningar inom dessa områden? Eller söker du internationella samarbetspartners?

Kontakta oss snarast!

Jenny Nylund, Chef för Internationalisering

jenny.nylund@fpx.se

Deadline för att lämna in case/uppdrag:

  • Hälsa/Välmående den 31 augusti
  • Smarta Städer den 8 september

 

Mer info:

Internationellt samarbete inom hälsa, välmående och friskvård

European Platform Collaboration Platform (ECCP), i samarbete med EU Gateway / Business Avenues Initiative och Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) under Thailand National Science and Technology Development Agency (NSTDA), organiserar ett ”EU-Thailand Cluster Cooperation and Matchmaking Event” i Bangkok (Thailand) 5-7 september. Målet är att ge EU-kluster tillgång till den thailändska hälsovårdsmarknaden genom nära samarbete med lokala organisationer. Tio europeiska kluster har valts ut att delta, FPX är det enda nordiska klustret. Resan finansieras av EU.

Mer info här

Internationellt samarbete inom Smarta städer, gamification och kreativa näringarna

I samarbete med det europeiska företagsnätverket – Hellas (EEN) och Cluster House Serbia, organiserar European Cluster Collaboration Platform (ECCP) sitt tionde sammanslagningsuppdrag i Thessaloniki, Grekland 13-14 september 2017. Det övergripande målet med evenemanget är att ge EU-kluster aktiva inom kulturell och kreativ industri möjligheter till samarbete inom cirkulär ekonomi, mobilitet, smarta städer, agrotech och automotive, IoT och gamification.

Resan finansieras av EU.
Mer info här

 

 

 

Pin It on Pinterest