Softlanding-projektet avslutades vid årsskiftet. Projektet har drivits i drygt 1,5 år av inkubatorn Movexum AB och finansierats av Gävle kommun. Projektet har syftat till att prova en modell för rekrytering av nya företag till kommunen och ge dem initial etableringssupport. Två GIS-företag, Geostar Europe och 4 Dialog har efter förarbeten från Future Position X landat i kommunen.
Projektet har letts av Ulf Borbos som nu lämnat sin slutrapport. Han pekar bla. på goda exempel och menar att, för en lyckosam fortsättning av funktionen Soft landing så bör den bli en tydlig del av det regionala innovationssystemet.

Slutrapport Soft landing Movexum 2016

 

Pin It on Pinterest