Vi arbetar mot FNs globala mål för hållbar utveckling inom områdena 3-”Hälsa och välbefinnande” och 11-”Hållbar utveckling av städer och samhällen”.
Så här skriver regeringen om hållbar utveckling med utgångspunkt för smarta städer.

“Ett av regeringens strategiska samverkansprogram fokuserar på den smarta staden där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.”

Läs hela artikeln här

Pin It on Pinterest