Hösten 2017 startar Högskolan i Gävle ett nytt tvåårigt masterprogram i geospatial informationsvetenskap. I det pågående planeringsarbetet vill man bland annat hämta in de kompetenskrav branschen ställer på yrkesverksamma inom det geospatiala ämnesområdet. Därför önskar vi att du ger fem minuter av din tid och fyller i enkäten som finns både på svenska och engelska. Enkäten genomförs anonymt.

Tack för din medverkan.

The English survey
Enkäten på svenska

Kontakt, Prof. Stefan Seipel, ssl@hig.se

Pin It on Pinterest