Högskolans nya utbildningsprogram Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är inne på andra terminen, ca 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma utbildningen, forskningen och samarbetet med olika aktörer i samhället bjuder vi in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet.

Inbjudan riktar sig till dig som är berörd av folkhälso- och hållbarhetsfrågor i din verksamhet och/eller är nyfiken på hur samverkan kan utvecklas mellan akademi och arbetsliv. Det är också ett tillfälle att träffa studenter, lärare och forskare inom utbildningsområdet vid HiG.
Dag: 22 mars
Tid: kl 10.00-13.00
Plats: Högskolan i Gävle
Program och anmälan: Temadag folkhälsa 22mars2017

Pin It on Pinterest