Future Position X internationella forskargruppering har samlats för femte gången. Denna gång i samband med Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, 23-25 januari. Punkter som diskuterats i två dagar var bla:
Hur ska RTM:s funktion tydliggöras för att passa in i och stötta HiG:s intentioner?
Förslag till tre tematiska forskningsprojekt som konkreta insatser för att inleda bygget av en ny forskningsmiljö.
Vilka ytterligare aktörer är tänkbara för att göra det nya kunskapsområdet GeoHälsa till en viktig motor i det regionala innovationssystemet i Gävleborg?
Vilken roll ska RTM spela framöver?

Bilden, Clive Sabel, Professor in Environmental Geography, Department of Environmental Science, Aarhus University, Denmark

Pin It on Pinterest