Måndagen den 18 januari gästades Future Position X av Region Gävleborgs politiska ledning. Den första januari 2015 bytte landstinget namn till Region Gävleborg. Samtidigt lades länets kommunförbund ned och dess åtaganden lämnades över till fd. landstinget, bland annat regionens tillväxtfrågor.

För att orientera sig om den verksamhet som Future Position X bedriver så gästades föreningen. Johan P Bång presenterade verksamheten, Therese Öhman berättade om sensorer, Emil Persson presenterade Geo Sport Center i Bollnäs. Medlemsföretaget 4Dialog avslutade besöket med att presentera sin 4D-lösning för samhällsplanering och medborgardialog.

 Frågor, tips, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se , 070 924 42 57

Pin It on Pinterest