Pressinbjudan  2018-01-29

Onsdag den 31 januari invigs Gävle Innovation Arena på Gävle slott av landshövding Per Bill inför ett 100-tal samlade gäster.

Gästerna kommer bland annat få lyssna till en presentation av Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Vinnovas syn på innovation inom den smarta, hållbara och livskraftiga staden av Thomas Bergendorff och en paneldebatt om den hållbara, smarta och livskraftiga staden med Johan Färnstrand regiondirektör, Gunilla Mårtensson akademichef, Anna Eriksson utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Lars Backhans vd Esri Sverige.

Gävle Innovation Arena har byggts för att stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad.

– Vi ser stora möjligheter att i Gävle Innovation Arena prova öppna geodata och att man där kan använda det för innovation som leder till förbättringar i samhället.

Mats Snäll digitaliseringschef Lantmäteriet.

– Gävle växer och det här är spännande initiativ från Future Position X för att ge möjlighet för företagare, organisationer och kreativa människor att skapa innovationer. Vi som kommun bidrar med att öppna upp GIS-data som en tillgång i Gävle Innovation Arena för att få fler innovationer och nya former av företagande i Gävle.

Johan Tunhult, näringslivschef på Gävle kommun.

– Vi tror att GIS och geografisk information är en viktig motor för datadriven innovation och samhällsutveckling. Därför är det spännande att kunna bidra med den tekniska plattformen för datahantering och utveckling.

Lars Backhans, vd Esri Sverige

– Nya tekniska lösningar och artificiell intelligens är en viktig del i samhällsutvecklingen. Knowit ser en viktig roll kopplad till att bidra med både kreativitet och nya digitala lösningar och det här är ett initiativ som stämmer väl in med vår vision om ett hållbart samhälle genom digitalisering och innovation.

Hans Reinikainen, vd för Knowit Gävleborg inom affärsområdet Solutions 

 

Datum:  Onsdag 31 januari 2018, Gävle Slott

Collabs/partners i Gävle innovation Arena:

Lantmäteriet

Gävle Kommun

Högskolan i Gävle

Esri Sverige

4Dialog

Knowit

Twist and Shout

Fujitsu

Future Position X

Pin It on Pinterest