Måndagen den 6 febr diskuterades möjligheten att starta ett internationellt projekt som stärker mindre företags möjligheter att ta emot och erbjuda elever/studenter meningsfulla och utvecklande praktikplatser. En av viktiga möjliga rekryteringsbaser för näringslivet. Bland annat så synades EU-programmet New Skills Agenda for Europe.

På plats i Söderhamn på Centrum för flexibelt lärande, Cfl, var bla. Ole Oldeen, Future Position X, Klas Tallvid Cfl, Aidan Kenny, lärarfacket på Irland, TUI, Hugrun Harpa Reynisdottir och Gudrun Asdis Sturlaugsdottir, Nyheimar kompetenscentrum, Island.

Bilden fr vänster. Madline Arbid,Gudrun Asdis Sturlaugsdottir, Ola Wikman, Aidan Kenny, Hugrun Harpa Reynisdottir och Klas Tallvid

Pin It on Pinterest