Igår samlades projektdeltagare från TRIIP för att göra ett analysseminarium tillsammans med Tillväxtverket, den första av två varav den andra kommer ske hösten 2018.

TRIIP-projektet hjälper mikroföretag att nå ut på global marknad men ska även ta fram en process för hur man stöttar mikroföretag att expandera internationellt. Detta är en unik satsning om man tittar till målgruppen som oftast har svårt att på egen hand expandera globalt med lite resurser, kontakter och kompetenser kring internationalisering.

Seminariet gav en helhetsbild över projektets status, resultat så här långt samt vad som ska fokuseras på innan projektet stänger i slutet av 2018. Projektets följeforskare Torbjörn Skarin presenterade resultaten från intervjuer med företagen som har genomförts hösten 2017 samt våren 2018.

Torbjörn Skarin lyfte bland annat fram:

– 10 av 20 företag tycker att de i Mycket Hög Grad kommer att bli mycket högre konkurrenskraftiga efter projektet.

– Kommer deltagandet öka förståelsen för vägen till internationalisering – 70% svarar ja initialt.

– 19 av 24 har förbättrade varor och tjänster tack vare TRIIP.

– 12 av 24 säger att de har förbättrade processer.

Vi fick även lyssna till Jonas Larsson, delägare på Tevsjö Destelleri som säger att TRIIP verkligen har hjälpt dem att nå nya marknader. Genom projektet har de fått stöd för att bli mogna att lansera nya produkter på den asiatiska marknaden. De har fått stöd på plats av sin coach som har presenterat dem för rätt kontakter i Kina. Idag har de tagit fram tre nya varumärken och kommer att lansera en ny produkt på mässan i Shanghai i maj.

I vår kommer fler företag att besöka utvalda marknader och presentera sina produkter för potentiella kunder. Den E-coach som har utvecklats under projektet som stöd till mikroföretagen i deras globaliseringsarbete kommer fortsätta att utvecklas för att vid avslutat projekt användas av andra organisationer som hjälper företag med globalisering.

Kontakta gärna Fredrik Larsson, projektledare TRIIP för mer information
fredrik.larsson@fpx.se

Pin It on Pinterest