Den 6-9 februari besökte en delegation från Högskolan i Gävle, koordinerad av Future Position X Christchurch, Nya Zeeland för att etablera ett samarbete inom geohälsa med Canterbury University. Lärosätena har tidigare samarbetat inom bland annat forskningsprojektet Sensing City som samordnats av FPX.

Tre intensiva dagar med workshops, presentationer och möten genomfördes för att utforska möjligheterna till fortsatt samarbete inom utbildning, utbyten och forskning.

Fokus under besöket låg på erfarenhetsutbyte kring praktisk tvärvetenskaplig samverkan, onlineutbildning, hur vi definierar geohälsa samt design utav gemensam utbildning på masternivå inom geohälsa. Besöket var ett viktigt strategiskt steg för Vinnväxtinitiativet Geo Life Region, som har uppdraget att etablera geohälsa som nytt kunskapsområde i Gävleborg.

I maj 2018 besöker Canterbury University Gävle för fortsatta diskussioner samt avslut av forskningsprojektet Sensing City.

FPX roll var att möjliggöra och underlätta samverkan för att etablera geohälsa som nytt kunskapsområde genom att koordinera besöket.

Läs mer om Sensing City här

Läs mer om Canterbury University här

Kontakta gärna Per Andersson, Process Manager Academy & Research för mer information.

Mail: per.andersson@fpx.se  

Mobil: 070 – 980 88 60

Pin It on Pinterest