I morse (23 febr) var ordföranden i näringslivs & arbetsmarknadsnämnden i Gävle inbjuden till frukost på Future Position X.
Verksamhetschefen Anna Fjällström berättade om verksamhetens inriktning och ambitioner för de kommande åren, som i mångt och mycket kommer att handla om att bygga upp en testbädd i regionen. Morgan Darmell menade att föreningens inriktning för de kommande åren är riktigt intressant och pekade samtidigt på vikten av att Future Position X förankrar sina ambitioner i kommunen och bjöd in Anna Fjällström till ett nämndsammanträde.
Efter frukosten står nu en arbetslunch på agendan.


					

Pin It on Pinterest