Härmed kallas medlemmarna i Future Position X till extra årsstämma den 31 Augusti 2017, kl.12.00 – 13.00. Årsmötet äger rum på Engeltofta, Gävle

Motioner skall vara Emelie Hildebrand (emelie.hildebrand@fpx.se) tillhanda senast den 10 augusti kl 12.00. Möteshandlingarna finns tillgängliga via www.fpx.se den 14 augusti.

Anmälan om deltagande till Emelie Hildebrand (emelie.hildebrand@fpx.se) senast den 20 augusti.

Varmt Välkommen

Per Carlsson, Styrelseordförande

Pin It on Pinterest