Efter tio år som verksamhetschef  för Future Position X så har Johan P Bång meddelat att han slutar. Johan blir kvar till och med april månad ut och föreningens tionde årsstämma.

I ett brev till medlemmarna i Future Position X skriver hand bland annat.
” Vi är nu i en fas att avsluta vår första 3-års period som ett av Sveriges tretton viktigaste framtida tillväxt- och innovationssystem. Verket för innovationssystem, VINNOVA, utsåg Future Position X till ett 10-årigt Vinnväxtinitiativ sommaren 2013, och under våren så kommer Vinnovas internationella jury till Gävle för den första utvärderingen. I början av hösten skall en ny 3-årig handlingsplan lämnas in som pekar ut riktningen mot framtiden för Geo Life Region, Future Position X och arbetet med innovation och internationalisering.

I samband med detta så har jag bestämt mig för att efter 10 års inspirerande och utmanande arbete så är det dags för mig att gå vidare och söka nya möjligheter. Jag kommer att avsluta min tjänst som verksamhetsledare för Future Position X under våren i samband med den internationella utvärderingen och lämna över arbetet med att forma den nya handlingsplanen för Geo Life Region för 2017 – 2019 till föreningens styrelse samt det fantastiska personalteam som dagligen får Future Position X att lysa på en internationell arena.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit på ett eller annat sätt till att börja bygga Geo Life Region och göra Future Position X till Europas bästa klusterorganisation.”

Pin It on Pinterest