I mitten av april börjar Jenny Nylund på Future Position X som chef för internationaliseringsarbetet.

Jenny kommer närmast från Internationella kontoret på Gävle kommun där hon i drygt tre år bla. ansvarat för kommunens kontakter och samarbeten med Kina och Sydafrika samt Gävles internationella kommunikation. Innan dess var Jenny Nylund verksamhetschef för EU-programmet Leader i Uppland. På Future Position X ska Jenny ansvara för internationaliseringsarbetet inom Geo Life Region.

Pin It on Pinterest