Lantmäteriet är Sveriges geodatasamordnare, ca. sex gånger per år samlar man Inspire arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av representanter från ett stort antal myndigheter med informationsansvar enligt Inspire. Syftet med arbetsgruppen är att stödja och samordna det nationella genomförandet av Inspire, som är ett EU-direktiv med bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom Europa.

Idag den 14 december hade arbetsgruppen årets sista sammankomst och Gävle kommun var inbjudna tillsammans med Future Position X som brukare av SDI, (Spatial Data Infrastructure) eller geodata om man så vill. Annelie Höök, GIS-samordnare på Samhällsbyggnad, Gävle kommun redogjorde för delar av verksamheten som är kopplade till geodata från olika myndigheter. Ole Oldeen, Future Positon X berättade kort om Vinnväxtinitiativet och det nya kunskapsområdet GeoHälsa som är på väg att växa fram. En fungerande Inspirestandard är till stor nytta för bla forskarsamarbeten med andra länder.

Stående på bilden, Christina Wasström, Lantmäteriet

Pin It on Pinterest