Världens mest erfarna och främsta expert på klusterutveckling ville komma till Gävle och studera vårt kluster och den samverkan som finns mellan offentliga aktörer, forskning och näringsliv.
Så vi bjöd in honom!
Ifor Williams kommer till Gävle den 8-9 februari.

E4%20%20-%20West%20Coast%20NZ%20-%20Great![1]

Williams från Nya Zealand har under två decennier arbetat i över 50 länder med klusterutveckling. Han har det historiska perspektivet på fenomenet kluster och har med sin erfarenhet och forskning byggt upp en gedigen kunskap och känner väl till stötestenar och framgångsfaktorer och har arbetat fram en tydlig strategi för framgångsrika kluster.

Nu bjuder Future Position X in dig till seminarium och mingel med Ifor Williams.

Plats: Future Position X, Huset Uppfinnaren, Nobelvägen 2, Gävle
Datum: 8 februari 2016
Tid: Seminarium, 17.00 – 18.30
Mingel med dryck och tilltugg, 18.30 – 20.00

Anmälan: Senast torsdagen den 4 februari till anmalan@fpx.se, alt. Ole Oldeen 070 924 42 57

Pin It on Pinterest