Den 8-9 februari gästade Ifor Williams Gävle och Future Position X. Ifor är världens ledande expert på klusterutveckling, med uppdrag i mer än 50 länder. Under sina två dagar genomförde han flera seminarier samt frukost- och lunchmöten. Han har haft samtal med Bengt Kjellsson, lantmäteriverkets generaldirektör, Nader Ahmadi, prorektor på Högskolan i Gävle och Lars Jansson, ordförande i Future Position X.
IMG_1432Williams i samtal med B. Kjellsson

Williams genomförde seminarium med utvecklingsstrateger från Region Gävleborg där också Invest in Gävleborg var representerat. Första dagen avslutades med ett publikt seminarium där Ifor föreläste om kluster, framgångsfaktorer och fallgropar. Seminariet var välbesökt och uttalat uppskattat av åhörarna. Bland dem hittades landshövding Per Bill, riksdagsledamöter, kommunalråd, nämndordföranden, regionråd, tjänstemän företagare och övriga intresserade.

IMG_1441 Publikt seminarium

Under tisdagen hade Ifor Williams enskilda samtal med Future Position X medarbetare, dels för att lyssna men också för att ge  råd. Dagen avslutades med ett rundabordssamtal med hela personalen, ett samtal som tydligt pekade mot framtiden.

IMG_1442 Seminariemingel

Pin It on Pinterest