90 % av all data som finns i världen har skapats de senaste två åren, berättar Henrik Dahl, VD på FPX från ett blåsigt Visby.
Som exempel på hur data används kan nämnas att människors beteende på Internet sedan länge är föremål för omfattande analys; vad vi söker på, vad vi tittar på, vad vi gillar, vad vi köper etc. Vi syns även på kameror, använder elektroniska lås, passerar vägtullar och betalar med kort eller andra digitala tjänster. Appar registrerar träning, puls och annan hälsoinformation. Inom sjukvården och offentlig service har det över tid byggts upp omfattande register kring allt från patientdata, fastighetsdata och deklarationer till trafikflöden. Uppkopplade maskiner kommunicerar och levererar data till olika system. Data utvecklas kort sagt till att bli en slags infrastruktur, som binder samman olika sektorer och som är nödvändig för att leverera olika tjänster i det moderna samhället. Vi får helt nya samhällsbyggare. Det digitala skiftet innebär ett ökat beroende av mjukvaror samt att mjukvarubolagens betydelse ökar i samhället. Som ett exempel nämner Swedsoft i rapporten ”Den osynliga infrastrukturen” att den alltmer integrerade roll som mjukvara har i samhället innebär att mjukvaruutvecklare utvecklas till vår tids samhällsbyggare.

Pin It on Pinterest