Inom ramen för EU-projektet Tech Town hade Gävle kommun bjudit in till work shop den 19 oktober. Drygt tjugo personer samlades i Future Position X lokaler.

Kommunens Näringslivsenhet hade bla bjudit in en rad företag, stora och små för att diskutera möjligheter och utmaningar med digitaliseringen och hade skickat med ett antal frågor med inbjudan, som tex:
Hur ser du som företagare på den digitala omställningen? Vad tycker du saknas i Gävle? Behöver vi fler testbäddar och miljöer där nya affärsmöjligheter kan uppstå? Hur borde Gävle agera för att bygga det framtida digitala Gävle?
Syftet med EU-projektet är att de deltagande Europeiska städerna ska stimuleras att intensifiera arbetet för att driva på användandet av digitala lösningar bland offentliga och privata aktörer.

 

Pin It on Pinterest