I mitten av september ska Future Position X styrelse underteckna handlingsplanen för de kommande tre verksamhetsåren i det tioåriga Vinnväxtprogrammet, Geo Life Region. Handlingsplanen ska lämnas till Vinnova. För att grunda handlingsplanen i föreningen och det omgivande samhället har en serie workshops inletts för samtal om de första  årens verksamhet och de kommande tre åren.

Under stilla veckan genomfördes tre möten. Ett med  tre av regionens oppositionsråd, ett möte med tre av regionens fullmäktigeledamöter. Samtliga 75 ledamöter hade inbjudits. Till detta hölls ett möte med sex av föreningens medlemmar. Under våren och tidig sommar kommer en rad workshops att genomföras för att vidareförädla den handlingsplan som Vinnova ska ta emot av styrelsen i mitten av september.

Du som har synpunkter, idéer och frågor som rör Geo Life Region är välkommen att höra av dig till

ole.oldeen@fpx.se, 070-924 42 57

Pin It on Pinterest