Högskolan i Gävle drar igång Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer för regional affärsutveckling. Projektet omfattar totalt 14 miljoner och ska pågå i tre år. Ett seminarium genomfördes den 14 februari då projektet planerades. För projektets genomförande krävs medverkan från en lång rad företag därför var Triple Steelex, Handelskammaren, Fibre Optic Valley och Future Position X inbjudna för att diskutera former för samverkan. Satsningen består av tre delprojekt.

* Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
* Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs
* Redovisning av hållbarhetsindikatorer

Pin It on Pinterest