I projektet Ett tak – fem möjligheter använder man Mässing Properties planerade byggnad i centrala Uppsala som case. Genom att projektet har modellerat fram ett förslag för Mässing Properties baserat på de fem olika koncepten har man också kunnat räkna på värdet av varje del. Det uppskattade ekonomiska värdet för de nyttor som ekosystemtjänsterna på det gröna taket levererar uppskattas till mellan 1,5 till 6,5 MSEK per år, där reglering av buller och social interaktion är två av de stora posterna.

Resultat från den samhällsekonomiska analysen av det gröna taket i fallstudien.

Det uppskattade ekonomiska värdet för de nyttor som ekosystemtjänsterna på det gröna taket levererar är omkring 1,5 till 6,5 MSEK per år. Därtill tillkommer ett engångsbelopp på mellan 0 och ca 500 000 SEK.

Pin It on Pinterest