Skolverket har beviljat Polhemsskolans ansökan om att driva ett fjärde praktiskt påbyggnadsår på gymnasieskolans Teknikprogram. Påbyggnadsåret ger en gymnasieingenjörsexamen som mjukvaruutvecklare med GIS-tillämpning. Utbildningen inleds höstterminen 2016 och omfattar 16 platser.
– Fantastiskt roligt att man nu kan bli gymnasieingenjör på Polhemsskolan igen, säger Andreas Starborg på Polhemsskolan och pekar på att man inför ansökan till Skolverket ville förankra utbildningen i Gävleområdet och bildade ett programråd med representanter från bland annat Lantmäteriet, Esri, Sogeti, Sandvik och Högskolan i Gävle.

Roland Norgren från Future Position X har varit sammankallande i programrådet.
– Det här är utmärkt.  Dels visar det att Polhemsskolan håller den klass som Skolverket efterfrågar. Och en fördjupad utbildning på gymnasienivå är ytterligare en pusselbit som stärker Gävleregionens GIS-profil. Bara att gratulera Polhemsskolan och Gävle.

Frågor, tips, synpunkter ole.oldeen@fpx.se,  070 924 42 57

Pin It on Pinterest