Minecraft Lantmäteriet

Under tisdagskvällen samlades 25 Gävleambassadörer på Future Position X för att få en grundinformation om vad vi gör och varför regionen är framgångsrika inom geografisk information. Anders Olsson, IT-chef på Gävle kommun värmde upp med frågan vad är GIS för att sedan lämna över till Emelie Hildebrand, Future Position X som berättade om klusterorganisationens roll för regional tillväxt och hur innovations- och forskningsprojekt kan ge nya företag och nya arbetstillfällen. Företagen 4Dialog och Upstream Research visade mer konkret hur man kan koppla GIS till samhällsnytta och preventivt arbete inom hälso- och sjukvård.

Lantmäteriet avslutade kvällens GIS-tema med en livevisning av spelet Minecraft där de har levererat en landskapsmodell över Sverige. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata vilket innebär att hela landet finns som en virtuell och spelbar värld i spelet. Lanseringen gav väldigt stor medial uppmärksamhet och de kommer tillgängliggöra ytterligare geodata framöver i Minecraft.

 

Tips, frågor, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest